Een overzicht van masterclassen en cur37

Overzicht van Masterclasses en trainingenThis video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Geïnteresseerd in actuele ontwikkelingen in uw vakgebied en een netwerk van hoogopgeleide professionals? Deloitte Academy organiseert opleidingen in alle sectoren. Voor elke opleiding komt u in aanmerking voor Permanente Educatie uren. Voor meer informatie over Deloitte Academy, klik hier.

Cursus Business Chemistry

Would you like to learn about and understand differences in people’s business styles? Would you like to work on team dynamics and goals? A Business Chemistry experience can help you and your team learn the best out of each person.

Opstellen van het Interne Controleplan

Vanaf 1 januari 2021 moet het College van B&W een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. Maar hoe komt u tot een dergelijk intern controleplan?

Cursus Datavisualisatie

Ben je je bewust van de effecten die visualisatiekeuzes hebben op je publiek? Gebruik je de juiste grafieken om jouw inzichten over te brengen? Leer over de effecten die jouw keuzes hebben op jouw publiek. Kies de juiste opmaak en zorg dat je boodschap helder overkomt.

Cursus Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid is voor een gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling van essentieel belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W, GS of het bestuur zelf verantwoordelijk voor het opstellen

Interne Controle binnen de Publieke Sector

De 2-daagse cursus Interne Controle krijgt u handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de (verbijzonderde) interne controle binnen uw organisatie. Na deze cursus beschikt u over voldoende vaardigheden om adequate verbijzonderde interne (rechtmatigheid) controles uit te voeren binnen uw organisatie.

Landelijk congres Jaarrekening en het BBV

Het Landelijk congres Jaarrekening voor Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening en de begroting. Na afloop van deze dag bent u volledig op de hoogte van alle laatste actualiteiten.